Hei og velkommen til Dommerringen i Syd-fylket

Vi hjelper klubbene i Sandefjords- og Larviksregionen med dommere til deres treningskamper på vinterstid. I hovedsak seniorkamper, men vi er også behjelpelig med andre kamper og turneringer så langt vi har dommere ledig.

Innmelding av kamper skjer via mail til edis.sistek@hotmail.com.

Kamphonoraret til dommer for tiden kr 1200,- for trio i senior og G19,   og kr  300,- for dommer i aldersbestemte kamper. I tillegg vil klubbene bli fakturert Kr 100,- pr kamp fra dommerringen. 

 

Leder: Edis Sistek, mobil 98106005, e-mail: edis.sistek@hotmail.com